Otázky

... a odpovědi

 

 

Jaký je rozdíl na zahradě mezi krtky a hraboši?

Krtka na zahradě poznáte podle charakteristické hromádky hlíny „krtičiny“. Hraboš je typický pouze otvorem v zemi bez vytvořené hromádky. Hraboš patří v současné době mezi agresivnější živočichy, kteří páchají značné škody (k 6.2.2020 se škoda způsobená hraboši jen v ČR odhaduje na 1,8 miliardy korun.

 

Jak je to s krtky z hlediska zákona a ekologie?

Krtci jsou podle zákona 381/2009 Sb., o ochraně přírody pouze obecně chráněni, ale nejedná se o zvláště chráněného živočicha, jakými jsou třeba rejsek horský nebo plch lesní. Podle mluvčí ČIŽP Radky Burketové „Nikdy nevznikl důvod jej chránit, a to především vzhledem k jeho strategii přežití. Jedná se ale o obratlovce, a tak je k jeho hubení třeba přistupovat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nesmí tedy dojít při likvidaci k týrání zvířete.

Jaký je způsob likvidace přemnožených krtků a hrabošů?

Buď šetrnější metodou odpuzení, nebo jeho totální likvidací. U menšího pozemku (zahrady) je vhodné použít způsob odpuzení. Pokud je ale živočich silně přemnožený a způsobuje rozsáhlé škody, je nutné přistoupit k jeho likvidaci.

Likvidace nebo přesun: Mechanické pasti – odchytává buď živého jedince, nebo jej při odchycení zahubí. U pastí, které odchytávají živého hraboše nebo krtka, musí být odchycené zvíře během velmi krátké doby přesunuto na jiné místo a z pasti uvolněno. Pokud nedojde k rychlému uvolnění, obvykle umírá v důsledku stresu a tato forma by se již považovala za týrání zvířete.

Odpuzení: Repelentní přípravky (Antikrtek® Repelent) – repelentní přípravky využívají svého charakteristického zápachu k odpuzení. Krtci či hraboši mají velmi dobře vyvinutý čich a některé typy zápachu jsou pro ně nepříjemné a snaží se dostat z jejich dosahu. Mezi tyto přípravky patří i prostředek Antikrtek® Repelent. Krtkům ani hrabošům neublíží. Konkrétně Antikrtek® Repelent je vyráběn z čistě přírodních produktů, sám se v půdu rozkládá a je zcela neškodný. Nemusíte se nijak obávat pěstovat na tomto místě například zeleninu. Repelentní přípravek pouze vytlačuje svým zápachem krtka nebo hraboše pryč. Je proto důležité zvolit správný směr aplikace prostředku, kudy chcete krtka či hraboše z pozemku dostat (kudy má pozemek opustit).

Odpuzení: Ultrazvukové nebo zvukové plašičky - Zvuku například sekačky se hraboši a krtci bojí a budou se snažit dostat pryč od zdroje hluku. S ultrazvukovými plašičkami (které nejsou lidským uchem slyšet) je naše zkušenost výrazně horší. Ultrazvukové plašičky se prodávají, ale pokud krtek vyhrabe opakovaně několik krtičin ve vzdálenosti 20 cm od zapnuté plašičky (což se stává běžně), bude někde chyba… Zkušenosti jsou velmi smíšené. Mnoha osobám vadí i vysokofrekvenční zvuk, který je slyšet a po delší době pobytu venku je nepříjemný spíše lidem na zahradě než krtkům.

Likvidace: Otrávené granule a jedovaté přípravky – aplikují se hlavně na polích, nebo rozlehlých pozemcích. Je to účinná metoda likvidace. Jde ale o jed, který se jednak dostává do půdy, jednak hrozí likvidace živočichů, kteří pozřou mrtvého hraboše. Do vážných komplikací se tak mohou dostat i domácí zvířata (psi apod.), která se dostanou do kontaktu s jedy nebo otrávenými zvířaty na poli. V důsledku aplikace tohoto jedu jsou zaznamenány úhyny dravců a čápů.

Likvidace: Strojem Antikrtek® Engine  - Toto zařízení vytváří ze speciální kapalné směsi při teplotě přibližně 700 stupňů celsia plyn, který je následně vtlačen do podzemních chodbiček a propojených chodeb, kde spolehlivě zlikviduje nežádoucí hraboše či krtky. Plyn zcela vyplní podzemní prostor, ale přitom nenarušuje okolní půdu. Aplikace plynu nijak nevadí rostlinám ani trávníku. Neohrožuje domácí zvířata ani domácí mazlíčky, kteří se pohybují po zahradě. Velkou výhodou je fakt, že se nemusí na výsledek, na rozdíl od likvidace pomocí otrávených návnad či pastí, čekat. Výsledný efekt se dostavuje okamžitě a ihned. Samotná kapalná směs, ze které se plyn ve stroji Antikrtek Engine vyvíjí je biologicky odbouratelná a ekologicky šetrná k přírodě. Je vyráběna čistě z rostlinných produktů. Směs určená pro plyn s označením AE-F1 neobsahuje žádné ropné látky. Vyvíjený plyn si hraboše v chodbičce vždy najde. Hraboš pak z nedostatku kyslíku rychle usíná. Jde o nejrychlejší likvidaci hrabošů, při které na rozdíl od pozření otrávených granulí zvířata netrpí. Pro příklad. Po požití otrávených granulí trvá 3-5 hodin než zvíře zemře. U stroje Antikrtek® Engine  se stejného efektu dosáhne za 10-15 minut. Stroj dosahuje prvotřídní účinnosti u zahrad nebo menších sadů. U velkých mnohohektarových polí s tisíci chodbiček by bylo použití časově náročné.

 

Kolik hrabošů je v přemnožených oblastech?

Na jediném pozemku může být až 3000 jedinců na jeden hektar.

 

Jak jsou dlouhé chodbičky od krtků?

Najít začátek i konec chodbičky krtka je obtížné. Jde o komplikovaný propojený labyrint chodeb. Samostatná chodba může dosahovat délky až 100 metrů. U komplikovaných chodeb má velkou výhodu stroj Antikrtek® Engine, protože vyvíjený plyn projde do všech chodeb, které jsou spolu propojeny. Stačí najít pouze libovolné jedno vstupní místo do podzemí (chodbičky) kam je možné plyn aplikovat.

 

Jaké je složení produktu Antikrtek® Repelent ?

Antikrtek® Repelent obsahuje čistě přírodní látky, které jsou z části dovezeny z pobřeží Jižní Ameriky, Anglie…. Obsahuje mimo repelentních látek i slupky kakaových bobů, melasy, látek urychlujících rozklad hmoty, směs vybraných éterických olejů, které jsou vsakovány do dřevní hmoty. Tato kombinace dosahuje vynikajících výsledků - je pro krtka nebo hraboše silně odpudivá, zároveň se ale rychle rozkládá a prospívá růstu rostlin. Můžete jej proto s klidným svědomím použít mezi záhonky se zeleninou a dalšími plodinami.

 

Má krtek opravdu tak dobrý čich, že dokáže reagovat i pod zemí na repelentní látku?

Krtek je prakticky slepý, ale čich má mimořádně vyvinutý. Vědci zjistili, že krtek „vidí“ nosem. Pachy tedy vnímá každou nosní dírkou zvlášť a každá nosní dírka vnímá jiný pach. Tuto informaci pak mozek zpracuje a krtek přesně ví, kam má běžet a čemu se vyhnout.

 

Kdy použít Antikrtek® Repelent a kdy objednat likvidaci (službu) pomocí stroje Antikrtek® Engine ?

U malé zahrádky kde je několik krtičin a je šance na vytlačení krtka (nebo hraboše) mimo pozemek je vhodnější použít Antikrtek® Repelent. Zvířeti zachráníte život a můžete jej dostat mimo hranice vašeho pozemku.

Jsou tu ale situace, kdy je výhodnější použít celkovou likvidaci. Jde o případy, kdy se hromádky začínají nekontrolovaně množit a krtci nebo hraboši jsou na pozemku silně přemnoženi, všude kolem se tvoří hromady hlíny, jsou zničené záhony se zeleninou, poškozené a podryté čerstvě vysazené stromky, díky četným hromádkám hlíny nelze pozemek sekat….  V tomto případě je vhodné zvolit plošnou likvidaci strojem Antikrtek® Engine. Výsledný efekt se dostavuje okamžitě.